Úvodem

Zdeněk Pinc: Vzdělání a povolání – příspěvek k ideji university

Studie, články

Jan Koucký : Kolik máme vysokoškoláků? Expanze terciárního vzdělávání v ČR ve vývojovém a srovnávacím pohledu

Lenka Krhutová: K PŘÍSTUPNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROSTŘEDÍ STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA A V ČESKÉ REPUBLICE

Jana Šafránková, Rudolf Franěk: KOMPARACE STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ ČVUT V HISTORICKÉ RETROSPEKTIVĚ

Jaroslava Vašutová: PARADIGMA AKADEMICKÉ KULTURY

Zprávy

Věra Šťastná: Boloňský proces – konference ministrů v Lovani ve dnech 28.–29. dubna 2009

Vladimír Jehlička: 50 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Hradci Králové

Helena Zlámalová: Konference E-learning forum 2009

Jana Šiková: Vláda podpořila rozvoj vzdělanosti v Ústeckém kraji

Rostislav Hladký: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Univerzita Palackého v Olomouci je nejúspěšnějším žadatelem v ČR

Jana Šiková: UJEP získala desítky milionů na inovaci a zkvalitňování studia

Hana Bumbová: Cisco Networking Academy na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zahájila 26. 3. činnost otevřením nejmodernější laboratoře pro výuku odborníků v oblasti počítačových sítí

Josef Beneš: Informace o projektu řešeném v rámci Národního programu výzkumu II

Jiří Semrád: Za prof. PhDr. Jarmilou Skalkovou, DrSc.

Recenze

Libor Prudký: Liesmann, Konrad Paul – Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění

Alena Vališová: Matulčíková, Mária – Reformno-pedagogické a alternativne školy a ich prinos pre reformu školy

Jan Beseda: N’Dri T., Assié-Lumumba – Cyberspace, distance learning, and higher education in developing countries

Dokumenty

Vladimír Roskovec: Boloňský proces 2020 – Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v novém desetiletí
Komuniké konference evropských ministrů odpovědných za vysoké školství
Lovaň, 28.–29. května 2009

Profesoři jmenovaní s účinností od 2. března 2009

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License