Stalo se…

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Články

Jarmila Skalková: Vzdělávání a aktuální výchovné problémy

Zprávy

Libor Nováček: Ohlédnutí za XIV. ročníkem veletrhu Gaudeamus 2007

Vladimír Roskovec: Co nového v projektu OECD „Thematic Review of Tertiary Education“

Zbyněk Vydra: Konference „Viktor Fischl– příběh českých židů ve 20. století“

Helena Zlámalová: Zamyšlení nad průběhem a výsledky konference a soutěže eLearning 2007 v Hradci Králové

Iva Prochásková: Univerzitní knihovna slaví desáté výročí otevření nové budovy

Marek Neruda: Study Abroad Fair 2007 aneb Veletrh studia v zahraničí na ČVUT v Praze

Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „ThematicReview of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů

Očima studentů

Daniela Barnášová: International Student Club na Ostravské univerzitě v Ostravě

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Miroslav Krejča, Jan Váchal, Jarmila Fuxová: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.: Vědecko-výzkumná činnost a vědecká výchova na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v akademickém roce 2006/2007

Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 5. listopadu 2007

Studie

Jan Kohoutek, Jiří Závada: Tvorba národních kvalifikačních soustav ve vybraných evropských státech a v ČR v návaznosti na Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání a Kvalifikační rámec Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Komparativní studie

Denisa Škopová: Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem II. – Situace v České republice (text volně navazuje na článek Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I. – Zkušenosti ze světa, který byl publikován v minulém čísle časopisu Aula)

Helena Šebková, Jan Kohoutek: Od Sorbonny do Londýna – analýza dokumentů zajišťování kvality v Trends I-V v souvislosti s komuniké a deklaracemi Boloňského procesu

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License