Stalo se…

Věra Šťastná: Implementace Boloňského procesu – konference ministrů odpovědných za vysoké školství v Londýně 2007

Články

Jaroslav Bláha, Jan Melichar: K PROBLEMATICE ODBORNÉ VÝUKY STROJNÍCH INŽENÝRŮ

Zprávy

Karel Helman, Vladimír Přech: Jazykově odborná tvořivost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8 (2006/2007)

Jitka Vanýsková: Propojení medicíny s technikou v novém studijním oboru na Vysokém učení technickém v Brně

Jindra Lisalová: Konference IGIP-SEFI v Miskolci (Maďarsko)

Jindra Lisalová: Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol

Monika Vejchodová: Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu – úspěšný projekt Univerzity Pardubice spolufinancovaný z ESF

Dana Hanesová: Cielená jazyková a počítačová príprava študentov učiteľstva v Slovenskej republike

Jan Hán: Interuniverzitní studium v síti vybraných univerzit ČR

Jana Šturzová: Humanitní vědy dnes a jejich budoucnost

Michaela Hrubá: Studenti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokumentují pevnostní město TEREZÍN

Hana Ripková: Česko-americká cena pro talentované studenty

Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů

Očima studentů

„To be or not to be Ph.D.” (Valerie Wágnerová)

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

První samostatný vysokoškolský ústav na Vysokém učení technickém v Brně

Dokumenty

18 May 2007, London Communiqué, Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world

Studie

Denisa Škopová: Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I. – Zkušenosti ze světa (na text volně naváže článek Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem II. – Situace v České republice, který bude publikován v příštím čísle časopisu Aula)

Martina Kadlecová: Univerzitní sport na University of New Orleans – případová studie

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License