Úvodem

Stalo se…

Články

Jana Motyková: Analýza aktuální situace v realizaci a přípravě strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách

Lucie Paulovčáková: Dotazníkové šetření absolventů katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Lenka Menclová, Jarmila Baštová: Vybrané výsledky ze sociologického šetření studentů veřejných a soukromých vysokých škol roku 2005 v České republice

Zprávy

Karel Helman, Vladimír Přech: Jazykově odborná tvořivost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8 (2005/2006)

Jarmila Baštová: Učená společnost České republiky

Projekt Vysokoškolská pedagogika (VYSPA)

15. výročí činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR

Univerzita pro střední generaci

Z Univerzity Pardubice

CSVŠ se zapojilo do projektu Eurostudent III

Stanislav Dekoj: Rozhovor s prof. PhDr. Janem Kellerem, CSc., na téma „vzdělanostní společnost“

Nová role vysokých škol

Lumírova tříska pod kůží akademické obce

Diskuse na aktuální téma

Bakalářská práce na vysoké škole

Očima studentů

Konec civilizace aneb nový překrásný svět vysokých uměleckých škol

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

M. Havel: Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze

Petr Suchý: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU v Brně

Kdo je kdo

Andreas Schleicher

Dokumenty

Poměry počtu studentů bakalářského studia

Studie

Petr Pabian: Dynamika terciárního vzdělávání a vysokoškolská legislativa: Analýza legislativy pro terciární vzdělávání v evropských zemích

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License