Úvodem

Stalo se…

Články

Dana Dobrovská: „Dobrý učitel“ technických předmětů z pohledu studentů ČVUT v Praze

Jindra Lisalová: Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů

Jana Šafránková: Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce

Jarmila Smazalová: Ze Západočeské univerzity v Plzni 50. výročí založení knihovny Fakulty pedagogické

17. Mezinárodní letní jazyková škola ve dnech 10.–28. 7. 2006

Hana Rendlová: Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA

Aleš Vlk: Průmysl a školy: spojité nádoby

Jana Hrubá: Bílá kniha po pěti letech – a co bude dál?

Alena Vališová, Jiří Měřička: Akreditace vysokoškolského technického studia v Turecku

Josef Maňák: Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Jarmila Baštová: Konference Orbis Pictus

Pavel Němec, Aleš Vlk: Informace o stavu soukromého vysokého školství v roce 2004

Libor Nováček, Marcela Šmídová, Marek Melichar: GAUDEAMUS 2005. Výsledky sociologického šetření

Vladimír Kopřiva, Milena Bušová: Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky vysokých škol z pohledu jeho absolventů

Drahomíra Kraťková: IV. otevřená konference SKAV

Stanislava Fedrová, Veronika Kratochvílová: Poetika programu – program poetiky

Markéta Moravcová, Světlana Beránková: 3. studentská vědecká konference Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Vladimír Roskovec: Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“

Diskuse na aktuální téma

Výzkum a vývoj na vysokých školách v České republice

Očima studentů

Pavel Obrdlík: Zelená univerzita – mysli globálně, jednej lokálně

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Pavla Pečinková: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Josef Švec: Vysoká škola finanční a správní v regionu Most

Kdo je kdo

Janis Stonis

Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 2. května 2006

Vladimír Šilhán: Regionální struktura vysokého školství v České republice v akademickém roce 2004/2005 v porovnání s akademickým rokem 1999/2000

Marta Šlemendová: Seznam škol, které poskytují studium MBA *) v ČR

Studie

Libor Nováček: Poradenství na českých vysokých školách a prezentace poradenských center

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License