Články

Petr Fiala: Proměny univerzit a jejich prostředí

Jana Šafránková: Názory studentů ČVUT v Praze na studium (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004)

Jana Šturzová: Výsledky projektu o spolupráci vysokých škol s podniky

Milada Švecová, Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink: Nové přístupy k přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze

Zprávy

Richard Veleta: Fórum TTnetu ČR: podpora profesionality učitelů, lektorů a instruktorů

Lenka Ruppertová, Radim Valenčík: Konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“

Emil Kříž: Historie, současnost a perspektivy v přípravě učitelů

Jan Kohoutek: 27. Výroční fórum EAIR

Kateřina Murlová: Pražské vysoké školy úspěšně čerpají dotace z Evropské unie

Stanislav Nečas: Mezinárodní konference „Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR“ na Soukromé vysoké škole ekonomických studií

Ivana Hönigová, Jarmila Baštová: Co znamená udržitelnost pro univerzity

Renata Wohlgemuthová, Vratislav Čapek: Vzdělávání pracovníků cestovního ruchu na vysoké škole

Daniel Topinka: Kabinet interkulturních studií při katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci

Naďa Koníčková, Jiří Burianek: Program JRC (Společné výzkumné středisko Evropské komise) pro nové členské země

Karel Schmeidler: O výchově inženýrů, architektů a urbanistů k zájmu o životní prostředí

Jarmila Baštová: Kulatý stůl ke vzdělávací politice

Marcela Šmídová: Vysokoškolští studenti a manažeři firem

Zdeňka Kulhánková: Z Univerzity Pardubice

Jana Motyková: Elearning v Hradci Králové poprvé on-line

Vysoké školy 1990–2005

Vladimír Roskovec: Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., dr.h.c

Očima studentů

Pavel Polívka: Kdo jsou koordinátoři a proč vznikli?

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Milena Lenderová: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice

Radomila Soukalová: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Kdo je kdo

Ronald Anthony Barnett

Dokumenty

František Ježek: Čas vizí, strategií a politik

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. listopadu 2005

Vladimír Šilhán: Absolventi veřejných vysokých škol podle vysoké školy v akademickém roce 2004/2005 v porovnání za 5leté období (tj. s rokem 1999/2000) se zřetelem k pohlaví absolventů

Studie

Marek Melichar: Focus Groups v projektu „Výzkum závislostí demografického vývoje
a priorit Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010“

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License