Stalo se…

Věra Šťastná: Bergenské souvislosti


Články

Arnošt Veselý: Co je a není společnost vědění ?

Petr Noskievič, Roman Kozel: Výzkum uplatnění absolventů VŠB–TU Ostrava na trhu práce

Beata Kosová: Európské trendy rozvoja celoživotného vzdelávania a jeho koncepcia v podmienkach Slovenska

Jana Krejčíková: Systém celoživotního vzdělávání lékařů v České republice

Ivo Vondrák: Proč zavádět systém managementu jakosti na univerzitní pracoviště

Zprávy

Luboš Lukasík: Pomoc klastrů v regionech

Richard Veleta: Spolupráce vysokých škol se sociálními partnery v rámci sítě TTnet ČR

Karel Schmeidler: Světová urbanistická konference (Chalmers University, Göteborg)

Lubomír Chamout: Komplexní pojetí výuky geodezie na České zemědělské univerzitě v Praze

Marek Melichar: Workshop k projektu IMHE OECD: („Funding Systems and their Effects on Higher Education Systems”) Porto, 16.-17. června 2005

Dana Dobrovská: Konference HERDSA 2005 Higher Education in a Changing World Sydney, Austrálie, 2.–6. 7. 2005

Jarmila Baštová: Světový kongres literárněvědné bohemistiky

Jarmila Smazalová: Ze Západočeské univerzity v Plzni

Jana Motyková: Konference Sharable Content Objects (SCO) 2005

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (The New Anglo-American College in Prague)

Vysoké školy 1990–2005

Vladimír Roskovec: Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.

Očima studentů

Jiří Cvachovec: Povedl se můj studijní program?

Pavel Horák, Karel Bílek: Doktorské projekty očima studentů

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ladislav Jirků: Polytechnika na Vysočině

Peter Mikulecký: Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Kdo je kdo

Jürgen Enders

Dokumenty

Marta Šlemendová: Na adrese www; Akreditace a hodnocení kvality na vysokých školách v některých evropských zemích

Vladimír Šilhán: Porovnání počtu studujících na českých vysokých školách ve školním období 2000/2001 a 2003/2004 z hlediska zastoupení žen

Studie

Hana Ripková: Kalifornský „Master Plan“ a česká Bílá kniha

Jaroslava Vašutová: Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako aktuální potřeba

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License