Články

Ondřej Svatoň: Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010

Jindra Lisalová: Porovnání studijních programů učitelství pro druhý stupeň základní školy a učitelství pro střední školy na pedagogických fakultách v České republice

Ivan Turek, Roman Hrmo: Efektívnosť novej koncepcie doplňujúceho pedagogického štúdia

Helena Šebková, Eva Münsterová: Akreditace a hodnocení kvality

Zprávy

J. Baštová, N. Matějková: Akademické centrum studentských aktivit

J. Měřička: 33. mezinárodní sympozium IGIP

J. Chromý: Výuka informatiky na Vysoké škole hotelové v Praze 8

Z. Caha: Vznik a vývoj neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v Rakousku

Cena Praemium Bohemiae

G. Chvátalová: Senioři studovali ve virtuální škole

J. Motyková, H. Zlámalová: Odborný seminář a soutěž elearning 2004

J. Lisalová: SCHOLA04

J. Baštová: Konference v Brně

J. Dlouhý: Konference „Acid Rain 2005“

Igor Maukš: Vysoké učení technické v Brně oslavilo 105. výročí vzniku

Jarmila Smazalová: ZE Západočeské univerzity v Plzni

A. Vališová, J. Měřička: Inženýrská pedagogika – historie, současnost a perspektivy

K. Schmeidler: Úloha sociologie ve studijním plánu architekta a stavebního inženýra

Vysoké školy 1990–2005

V. Roskovec: Vysoké školy 1990–2005 – prof. RNDr. M. Černohorský, CSc.

Očima studentů

P. Obrdlík: Role a motivace studenta

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Jana Burešová: Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jaroslava Vráblíková: Katedra přírodních věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Drahomíra Kraťková: Vogtländische Fachhochschule Plauen

Kdo je kdo

Guy Neave

Dokumenty – Do vaší databanky

Změna zákona o vysokých školách

Akademie věd České republiky

Počty studentů na českých vysokých školách v akademickém roce 2003/2004 v krajích

Studie

Libor Nováček: Přístupy k placení školného (komparativní studie)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License