Články

Jarmila Baštová, Drahomíra Kraťková, Lenka Menclová, Jana Šturzová: Postavení žen v akademických funkcích na českých vysokých školách

Jindra Lisalová, Anna Papřoková, Jiří Průcha: Hodnocení absolventů kurzu IGIP

Zdenek Dytrt: Výuka etiky na vysokých školách?

Jana Motyková: Celoživotní vzdělávání na českých veřejných vysokých školách – analýza Dlouhodobých záměrů vysokých škol

Josef Vochozka: TEMPUS je i pro naše vysoké školy

Alexander Borovský: Požiadavky podnikovej praxe na absolventov technických univerzít

Václav Krištof: Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého

Zprávy

Lenka Ruppertová, Radim Valenčík: Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání

Martin Frisch, Helena Šebková: Seminář k projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“

Jiří Měřička: Pedagogická a psychologická příprava učitelů odborných předmětů

Jarmila Smazalová, Vladimíra Zikmundová: Zprávy ze Západočeské univerzity v Plzni

Z Akademie věd ČR

Hana Štoselová: Centrum pro inovaci a transfer technologií Univerzity Palackého v Olomouci

Mezinárodní soutěž

Jarmila Baštová: Z Evropské unie Poradní orgány Evropského společenství

Velký Evropan Jacques Delors

Oto Roth: Výzkumný projekt Financování vysokého školství

Věra Šťastná: Konference ve Štrasburku

Naděžda Matějková: Výuka projektového řízení na vysokých školách

Jindra Lisalová: Itálie – vstup na vysoké školy

Univerzita obrany

Lenka Vaisová: Konference „Uplatnění výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích“

Emil Šlemenda: Vysoká škola je nejen učení

Diskuse na aktuální téma

Neúspěšnost ve studiu

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

David Lukáš: Katedra netkaných textilií Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

Karel Klusáček: Technologické centrum AV ČR

Kdo je kdo

Louise Morley

Dokumenty – Do vaší databanky

Vladimír Šilhán: Přepočtený počet pedagogických a vědeckých pracovníků na českých veřejných vysokých školách v roce 2003

Vladimír Šilhán: Procentní vyjádření poměru počtu
– profesorů a docentů
– vědeckých pracovníků
k celkovému počtu pedagogických pracovníků na českých vysokých školách v roce 2003

Marta Šlemendová: Na adrese WWW Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Jindra Lisalová: Internetové adresy „Konference rektorů“ vybraných evropských zemí

Profesoři jmenovaní s účinností od 15. října 2004

Studie

Pavel Němec: Soukromé vysoké školy v roce 2003

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License