Stalo se…

Stalo se…


Články

Jana Šturzová: Význam univerzit a vysokých škol pro regiony

Jiří Závada: Spolupráce britských vysokých škol se sférou podnikání

Karel Rýdl: Akreditační systém v Německu a Boloňská deklarace

Kateřina Murlová: Peníze z Evropského sociálního fondu mohou získat i vysoké školy

Ludvík Eger: Blended learning

Helena Zlámalová: Co přinesla III. národní konference distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost

Jindra Lisalová: Porovnání studijních programů učitelství pro první stupeň základní školy

Karel Schmeidler: Aplikace humanitních věd v technických vědách

Zprávy

Jan Kohoutek: 8. a 9. seminář Projektu Higher Education Reform Network (HERN)

K. Helman, V. Přech: Druhý ročník přehlídky cizojazyčných prezentací na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8

Jarmila Smazalová: Zprávy ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

Václav Krištof: Literární akademie (soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Ivan Augustin: Slezská univerzita v Opavě

Z Evropské unie: Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Velký Evropan Javier Solana

Lucie Chaloupková: Aktivity Česko-saského univerzitního centra

Jindra Lisalová: Rakousko – vstup na vysokou školu

František Ježek: Týden neklidu na vysokých školách

Zuzana Freibergová: Připravujeme konferenci „Poradenství pro studující vysokých škol – Praha 2004“

Jmenování rektora na Masarykově univerzitě v Brně

Diskuse na aktuální téma

Jarmila Baštová: Mobilita studentů a akademických pracovníků vysokých škol

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Kamil Janiš: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Kdo je kdo

Maria Slowey

Dokumenty

Na adrese www: Marta Šlemendová: Statistické úřady členských států Evropské unie

Přímé spojení s Evropskou unií – EUROPE DIRECT

Vladimír Šilhán: Přírůstky počtu studentů na českých veřejných a státních vysokých školách za období 2000/2001–2002/2003

Vladimír Šilhán: Srovnání českých soukromých vysokých škol z hlediska přírůstků počtu studentů za období 2000/2001–2002/2003

Studie

Libor Nováček: Mobility studentů v rámci programu SOCRATES /ERASMUS (Analytická studie)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License