Stalo se…

Stalo se


Články

Drahomíra Kraťková: Rovný přístup žen ke vzdělání a výzkumu

Oto Roth: K modelovým koncepcím financování terciárního vzdělávání

Helena Zlámalová, Václav Vinš: Standardní vysokoškolské učebnice v distanční nebo kombinované formě studia

Jana Stávková, Hana Kulová: Názory absolventů MZLU v Brně na jejich uplatnění

Helena Zlámalová, Helena Šebková, Jiří Průcha: Současné možnosti a výhledy v oblasti celoživotního vzdělávání na vysokých školách v ČR

Vladimír Kopřiva, Ladislav Malota, Miriam Smutná: Pedagogická komunikace a strategie výuky v disciplíně biochemie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

Hana Ripková: Přijetí na americké vysoké školy a standardizované testování

Vladimír Strečko: Niekol´ko fragmentov z dejín matematiky

Zprávy

Jan Kohoutek: Cena za výzkum vysokoškolské problematiky Mezinárodní asociace univerzit (oznámení o soutěži formou eseje)

Jana Šturzová: Seminář „Pěstování komunikačních dovedností jako předpoklad dalšího rozvoje osobnosti studenta“

Martin Kopecký: Několik poznámek k ambivalentní povaze distančního vzdělávání

Jarmila Baštová: Z Evropské unie Na cestě k evropskému výzkumnému prostoru

Dita Charanzová: Velký Evropan Salvador de Madariaga Rojo

Marina Mináriková: Zpráva o studentské konferenci v Plzni

Jindra Lisalová: Německo – vstup na vysokou školu

Prof. PhDr. Dana Tollingerová, CSc.

Diskuse na aktuální téma

Distanční vzdělávání na vysokých školách

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vladimír Čechák: Vysoká škola finanční a správní

Petr Kotlík: Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Kdo je kdo

Jon File

Dokumenty

Do vaší databanky, Na adrese www

Vladimír Šilhán: Regionální struktura vysokého školství v České republice v akademickém roce 2002/2003

Seznam rektorů platný od 1. března 2004

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. června 2004

Studie

Jana Šafránková: Uplatnění absolventů ČVUT na trhu práce
Výsledky sociologického průzkumu

Helena Šebková, Marta Šlemendová: Vzdělávací program Evropské unie Socrates Podprogram Minerva

Jaroslava Mikulecká: eDILEMA – výsledky projektu

Miloš Mazánek: Mezinárodní spolupráce v rámci programu Socrates – Minerva Projekt LabLink – Virtual student exchange by linking laboratories

Ilona Kočová, Jitka Hazuková: Představujeme projekt e-LSE (e-Learning in Science and Environmental Education)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License