Šéfredaktorka:
Ing. Helena Šebková, CSc.

Zástupce šefredaktorky:
Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Redakční kruh (spolu s šéfredaktorkou a jejím zástupcem):
Doc. Karel Müller, CSc.
Mgr. Petr Pabian, ThD.
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

Redakční rada (spolu s redakčním kruhem):
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Dipl.-Ing. Dr.phil. Prof. Adolf Melezinek, Dr.h.c.mult.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Výkonná redaktorka:
Marta Šlemendová

Jazyková redakce:
RNDr. Vladimír Roskovec, CS

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!