Šéfredaktor:
Ing. Radim Ryška, Ph.D.

Zástupkyně šéfredaktora:
Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Redakční kruh (spolu s šéfredaktorem a jeho zástupkyní):
doc. Karel Müller, CSc.
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

Redakční rada (spolu s redakčním kruhem):
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Výkonná redaktorka:
Marta Šlemendová

Jazyková redakce:
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.