Zprávy z výzkumu 2019

Problematika vztahu vysokoškolských studentů k tělesné výchově

 

Přechod ze střední na vysokou školu – perspektiva studentů 1. ročníků vysokých škol (První výsledky šetření v rámci projektu TAČR “Studijní neúspěšnost studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školou”)

 
 
 

Speciální číslo zaměřené na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

V současné době probíhají poslední korektury, na kompletní speciální číslo se můžete těšit v polovině září.

1. listopadu 2018 proběhla v Národní technické knihovně v Praze konference „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“. Tohoto setkání, pokoušejícího se o shrnující pohled na vývoj vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání od počátku moderní české státnosti a také na aktuální témata týkající se českého vysokého školství, se účastnilo více než 200 pracovníků a studentů vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zaměstnaneckých organizací z ČR. Cílem konference bylo kromě důstojného příspěvku k oslavě vzniku první demokratické republiky na našem území především kritické zamyšlení nad problémy a více či méně naplněnými nebo nenaplněnými očekáváními v rozvoji vysokého školství v ČR. V tomto duchu byla také převážná většina vystoupení.

Zpráva z konference

 

Prvním příspěvkem je text prof. dr. S. Štecha, CSc., jednoho z bývalých ministrů školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Text odborníka na rozvoj vysokého školství s praktickou zkušeností ze státní správy klade zásadní otázky, před jejichž zodpovězením české vysoké školství už dlouho stojí. Smysl tohoto i následujících příspěvků z uvedené konference je stále týž: prohloubit přístupy k rozvoji vysokého školství v této zemi tak, aby mohlo co nejúplněji naplňovat všechny své funkce. A to bez diskuse nad touto problematikou není možné.

Stanislav Štěch: Od státní univerzity k veřejnoprávní instituci

 

Další z příspěvků, který vychází z konference, se týká praktického příkladu zaměřeného na jeden z důležitých prvků vnitřního zajišťování kvality vysoké školy a pochází z Palackého univerzity. Autorský kolektiv ve složení Jana Talašová, Jan Stoklasa, Pavel Holeček a Tomáš Talášek představují informační systém pro hodnocení akademických pracovníků vyvinutý a používaný na této univerzitě

Jana Talašová, Jan Stoklasa, Pavel Holeček, Tomáš Talášek: Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků – IS HAP

 

Na následující příspěvky se můžete těšit v polovině září, jakmile budou dokončeny zbývající korektury:

Libor Prudký: Jsou vysoké školy zdrojem či překážkou v rozvoji občanství?

Inna Čábelková: Vzdělávání na VŠ v kontextu průmyslu 4.0

Michal Stehlík: O potřebě elit