Ochutnávka z připravovaného speciálního čísla zaměřeného na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

1. listopadu 2018 proběhla v Národní technické knihovně v Praze konference „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“. Tohoto setkání, pokoušejícího se o shrnující pohled na vývoj vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání od počátku moderní české státnosti a také na aktuální témata týkající se českého vysokého školství, se účastnilo více než 200 pracovníků a studentů vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zaměstnaneckých organizací z ČR. Cílem konference bylo kromě důstojného příspěvku k oslavě vzniku první demokratické republiky na našem území především kritické zamyšlení nad problémy a více či méně naplněnými nebo nenaplněnými očekáváními v rozvoji vysokého školství v ČR. V tomto duchu byla také převážná většina vystoupení. Budeme je postupně zveřejňovat jednak na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství a souhrnně pak ve speciálním čísle časopisu AULA.
Prvním příspěvkem je text prof. dr. S. Štecha, CSc., jednoho z bývalých ministrů školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Text odborníka na rozvoj vysokého školství s praktickou zkušeností ze státní správy klade zásadní otázky, před jejichž zodpovězením české vysoké školství už dlouho stojí. Smysl tohoto i následujících příspěvků z uvedené konference je stále týž: prohloubit přístupy k rozvoji vysokého školství v této zemi tak, aby mohlo co nejúplněji naplňovat všechny své funkce. A to bez diskuse nad touto problematikou není možné.

Stanislav Štěch: Od státní univerzity k veřejnoprávní instituci

Další z příspěvků, který vychází z konference, se týká praktického příkladu zaměřeného na jeden z důležitých prvků vnitřního zajišťování kvality vysoké školy a pochází z Palackého univerzity. Autorský kolektiv ve složení Jana Talašová, Jan Stoklasa, Pavel Holeček a Tomáš Talášek představují informační systém pro hodnocení akademických pracovníků vyvinutý a používaný na této univerzitě.

Jana Talašová, Jan Stoklasa, Pavel Holeček, Tomáš Talášek: Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků – IS HAP

 

Zprávy z výzkumu

Problematika vztahu vysokoškolských studentů k tělesné výchově