V červnu vyšla v nakladatelství Springer zatím poslední publikace, která je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development:……

27 let CSVŠ, v.v.i. Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) vzniklo 1. 3. 1991. Došlo k tomu transformací Ústavu rozvoje vysokých škol. CSVŠ se stalo jeho právním nástupcem. Ústav rozvoje vysokých škol, založený v lednu……

Již 14. ročník mezinárodní konference DisCo 2019 se bude konat 20 – 21. června 2019 v Praze. Hlavním  tématem DisCo 2019 bude:  E-learning – Unlocking the Gate of Education around the Globe. Spolupořádáme ji společně se Západočeskou……

AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází……

48 zemí je součástí boloňského procesu! Boloňský proces zahájili ministři školství 29 evropských zemí svými podpisy pod Boloňskou deklarací již v roce 1999. Je to jeden  z dobrovolných  procesů na evropské úrovni (ale jdoucí mimo Evropskou Unii). V současné……

„The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic“ – PERIF   „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“……

  „Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles“- IQAT  „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“ – IQAT Partneři……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License