„Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles“- IQAT  „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“ – IQAT Partneři……

Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) Hlavním výzkumným cílem projektu podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a……

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že sborník z konference DisCo 2017 je přístupný online. Hlavním tématem konference bylo „Open education as a way to a knowledge society”. Sborník není žádný drobeček, má úctyhodných……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License