Na Slovensku fakticky zaniká jedna ze soukromých vysokých škol. Tamní vláda na své 24. schůzi ve středu 10. června 2020 schválila odnětí tzv. státního souhlasu Akademii médií, odborné vysoké škole mediální a marketingové komunikace v Bratislavě. V roce 2015 podobně, tedy po odnětí……

Slovenská zpravodajská televize TA3 nedávno informovala o záměru Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR redukovat počet studijních programů. Univerzity podle reportáže produkují příliš mnoho absolventů, po nichž není v praxi poptávka. Počet studijních programů……

Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia, které by vedlo k  jeho větší flexibilitě a lepšímu přizpůsobení se současným výzvám, staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí. Vysoké školy přestávají být místem pouhého zprostředkování „vyššího“ vědění a čím dál více se připomíná……

Hlavním cílem projektu Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) v rámci KA2 programu Erasmus+ je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji kurikulí, hodnocení a validaci sociálních kompetencí studentů. ……

Zájemcům o výstupy z projektu SNOP – Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu jsou nyní k dispozici také zápisy ze dvou workshopů: se zástupci vysokých škol 25. 6. 2019 a……

Seminář „Uplatnitelnost absolventů: poznatky a trendy“  22. 5. 2019 Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. spolu s Univerzitou Jana Amose Komenského a Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. Vás pořádaly odborný seminář „Uplatnitelnost absolventů: Poznatky……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License