Zájemcům o výstupy z projektu SNOP – Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu jsou nyní k dispozici také zápisy ze dvou workshopů: se zástupci vysokých škol 25. 6. 2019 a……

Dne 22. 5. 2019 se uskutečnil v rámci Projektu 100 + Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) odborný seminář zaměřený na uplatitelnost absolventů. Mezi další spolupořadatele patřil Dopravní podnik……