Ve spolupráci s Celoživotním a distančním vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a  Vás zveme na seminář “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“, který probíhá v rámci projektu 100+. Projekt……

Absolvent 2018 (Graduate 2018) Výzkumný projekt Absolvent 2018 realizuje v období 2018–2019 podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy……

Bologna Process indicates that preparation for life as active citizens in a democratic society is one of the main purposes of higher education. Also other relevant European strategies request for social competences of the HE……