1.12. 14:00-16:00, online ve spolupráci s Celoživotní a distanční vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání Registrace Program 14:00-14:30 prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Univerzita Karlova Standardy kvality distančního vzdělávání (připravovaný……

On-line workshop pro pracovníky poradenských center vysokých škol 24. listopadu 2020, 10:00 – 12:00 hod. Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.……

Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění zpráv pilotního šetření EUROGRADUATE, kterého se zúčastnilo 8 evropských zemí pod vedením mezinárodního konsorcia. V České republice realizovalo šetření Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License