Vybrané výstupy projektu

 • Dvořáčková, Jana (2013) Tak daleko, tak blízko: k vybraným formám propojení mezi soukromými a veřejnými vysokými školami, Aula, Vol. 21, No. 2.
 • Dvořáčková, Jana; Pabian, Petr; Smith, Simon; Stöckelová, Tereza; Šima, Karel; Virtová, Tereza Stöckelová (2014), Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON, v tisku.
 • Ethnographies of higher education: Special issue, European Journal of Higher education, Vol. 4 (2014), No. 1.
 • Pabian, Petr (2014) Ethnographies of higher education: introduction to the special issue. European Journal of Higher Education, 4(1), 6-17. Publikace
 • Pabian, Petr (under revision) Why ‘cheating’ research is wrong: new departures for the study of student copying in higher education, Higher Education. Publikace
 • Pabian, Petr (2014). Innovative forms of student engagement: how virtual cooperative communities counterbalance the exclusion of students from active learning and governance. In Klemenčič, Manja and Bergan, Sjur; (eds.). Student engagement in Europe: society, higher education and student governance. Strasbourg: Council of Europe. Publikace
 • Pabian, Petr; Tvrdá, Karla; Hündlová, Lucie (2013). Jsou studující všemocní nebo bezmocní? Vládnutí v českém vysokém školství mezi studentokracií, akademickou oligarchií a manažerismem. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 21(1), 68-83.
 • Pabian, Petr (2012) Jak se učí na vysokých školách: výzkumný směr „přístupů k učení“. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2012, Vol. 20, No. 1.
 • Smith, Simon (2014) Multiple temporalities of knowing in academia, Social Science Information, v tisku.
 • Stöckelová, Tereza; Virtová, Tereza (2014). A tool for learning or a tool for cheating? The many-sided effects of a participatory student website in mass higher education. British Journal of Educational Technology, article first published online March 26, 2014. DOI: 10.1111/bjet.12155.
 • Šima, Karel; Pabian, Petr (2013) Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství, Praha: SLON.

V případě, že máte pro vlastní potřebu zájem o plné texty publikací, které nejsou volně dostupné, obraťte se prosím na nás na email sima@csvs.cz