Metodologie výzkumu, aneb jak výzkum vypadá v praxi

Hlavní metodou etnografického přístupu je zúčastněné pozorování, kdy ve snaze porozumět zkoumané 'kultuře' zevnitř a zblízka stráví výzkumník/ice tolik času v terénu, až se stane jeho přirozenou součástí. V našem případě to znamená, že se s námi můžete potkat na hodinách výuky či praxe, na zkouškách, ale i na chodbě Vaši katedry, v knihovně či ve školním bufetu anebo na kolejích. Snažíme se nezávazně hovořit se studujícími, vyučujícími a personálem, dále v případě souhlasu provádíme i nahrávané rozhovory s různými aktéry o jejich zkušenostech, plánech a představách o studiu či práci v současném českém vysokém školství. Etnografie používá holistický přístup, mimo přímého výzkumu v terénu nás zajímají veškeré dostupné informace o vzniku oboru/školy, postavení oboru v místní vědecké komunitě, ale pro hlubší pochopení fungování Vaší školy či oboru zkoumáme například i internetové stránky instituce, zúčastňujeme se různých akcí pořádaných Vaši školou/katedrou či zaznamenáváme dění i během mimořádných událostí (např. v případě protestů proti reformám vysokých škol).

Abychom získali co nejrozličnější perspektivy, náš výzkum provádíme komparativně, čili současně na čtyřech veřejných univerzitách a jedné soukromé vysoké škole. Data zaznamenáváme během výuky, rozhovorů a povídání si s účastnicemi a účastníky, častokrát Vám tedy může připadat, že během celé výuky neděláme nic jiného než že si píšeme poznámky. Tyto poznámky posléze systematicky zpracováváme a snažíme se v nich zachytit opakující se témata a diskurzy, jež použijeme k interpretaci. Etnografický výzkum je unikátní právě v tom, že je schopen vytvořit data, jež jsou jinými způsoby (např. standardizovaným dotazníkem) nezachytitelná. Výzkum na konkrétní škole provádíme jednotlivě či ve dvojicích, analýzy a interpretace dat společně. Data vytvořená na různých institucích tedy sdílíme.