Etické principy výzkumu

Je pro nás nesmírně důležité, abyste věděli, že náš výzkum má striktně daná etická pravidla. Citlivá data sdílíme pouze v rámci našeho týmu a v našich publikacích budou jak vaše instituce a obory, tak vaše totožnost, plně anonymizovány - neobjeví se v nich tedy ani vaše jména, ani další osobní charakteristiky, skrz které byste se stali identifikovatelnými. Naše etická pravidla nám nedovolují sdílet data mimo tým a rozhodně neposkytujeme informace mediím či Vašim 'konkurenčním' institucím. Stejně tak nesdělujeme citlivé informace vašim kolegům/kolegyním, studentům/kám nebo vyučujícím. Jsme si vědomi toho, že naše přítomnost v terénu může vyvolat rozporuplné reakce, proto prosíme, abyste nám neváhali sdělovat Vaše obavy.

Výuku, vedení školy, vyučující či studující během zkoušek nehodnotíme - jako sociální vědci a vědkyně zkoumající nám vzdálené obory k tomu ostatně ani nejsme kompetentní. Účelem naší účasti na výuce je pochopit kdo, co a proč (se) učí, jak je to propojené s proměnou vysokoškolských struktur a co se v jakém kontextu v současném vysokém školství považuje za podstatné a relevantní vědění. V žádném případě nám ovšem nejde o hodnocení kvality výuky či připravenosti studentek a studentů.

Vaše účast na našem výzkumu je dobrovolná a plně chápeme, že ne všichni informátoři/rky si přejí být v aktivní roli. Z metodologie výzkumu vyplývá, že je v praxi mnohdy velmi obtížné prezentovat podrobně všem náš projekt; spoléháme tedy na Vaši ochotu a zájem se s námi dát do řeči. Doufáme, že rozhovory s námi poskytnou i Vám možnost reflektovat Vaše studium či práci a náš výzkum tak může být i pro Vás přímo užitečný.