Cíle výzkumu, aneb co nás zajímá

Cílem našeho projektu je popsat a porozumět současným proměnám vysokého školství zdola – prostřednictvím etnografického výzkumu vysokoškolských kateder. Zajímá nás, jak se v současném vysokém školství žije studujícím i vyučujícím, jak a proč a kdo na vysokých školách studuje, jak a proč a kdo na vysokých školách učí a zabývá se vědeckým bádáním. Zajímá nás také, jaké dopady na zkušenosti studujících i vyučujících mají vysokoškolské politiky.

Ačkoliv si na tomto projektu každý/á z nás našel/a své individuální odborné zájmy, spojuje nás teoretický rámec, ve kterém se opíráme o teorií masifikace a akademického kapitalismu, dále konceptuálně vycházíme ze studií vědy a technologií (science and technology studies), studií vysokého školství (higher education research) a ustavujících se antropologických přístupů ke studiu reforem vysokoškolského vzdělávání.