Home

Milí návštěvníci a milé návštěvnice naší webové stránky,

jsme skupinou výzkumnic a výzkumníků, která provádí v rámci projektu zaměřeného na masifikaci vysokého školství od září 2011 do prosince 2012 etnografický výzkum na pěti českých vysokých školách. Prostřednictvím těchto stránek bychom Vám rádi přiblížili naši práci, objasnili činnost v terénu a rozptýlili případné obavy týkající se našeho působení na Vaší vysoké škole. Zároveň bychom Vám rádi co nejvíce přiblížili naše cíle a výzkumné přístupy, v naději, že tím ve Vás vzbudíme aktivní zájem o spolupráci.

Náš výzkumný projekt má název Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice. Je financovaný Grantovou agenturou ČR (GAČR P404/11/0127, 2011-2013) a realizuje ho dohromady šest výzkumníků a výzkumnic z Univerzity Pardubice, ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a z Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Prosíme ptejte se nás, pište nám, velmi se těšíme na Vaše cenné reflexe!

Děkujeme Vám za důvěru a čas, jež nám při čtení těchto stránek, jakož i při osobním setkání, věnujete.


Logo SOU       Logo CSVŠ       Logo UPCE