CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Zvyšování kapacit akademických a vedoucích pracovníků na Státní univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)
Zahájení: 2016
Ukončeni: 2017


Projekt navazuje na výstupy předešlého projektu v rámci ZRS ČR a soustřeďuje se především na přenos know-how v budování kapacit v oblasti akademického sboru a vedení univerzity, zejména pak Agrární fakulty. Cíle projektu reflektují stávající potřeby ATSU – zmodernizovat pedagogicko-didaktické kompetence akademických pracovníků a posílit jejich vědeckou činnost skrze teoretické semináře a praktickou realizaci pomocí malých výzkumných grantů a letní školy zaměřené na aktuální téma rozvoje gruzínského venkova, a zlepšení řízení ATSU skrze zavedení alespoň dvou Evropských standardů kvality. Cíle bude dosaženo prostřednictvím přímého působení pedagogů ČZU a odborníků CSVŠ v místě realizace.

https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6860-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-7602-vychodni-evropa/gruzie-zvysovani-kapacit-akademickych-a-vedoucich-pracovniku.html

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB