CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství zemědělských vysokých škol na Ukrajině
Zahájení: 11/2015
Ukončeni: 12/2016


Cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení ukrajinských zemědělských univerzit podle Boloňských principů evropského vysokého školství. Cíle bude dosaženo pomocí sdílení knowhow z oblasti transformace českého vysokého školství, sdílení zkušeností z oblasti demokratické samosprávy, zintenzivněním mezinárodních vztahů mezi českými a ukrajinskými zemědělskými univerzitami a přímým působením českých pedagogů na výuce vybraných předmětů zemědělské ekonomiky a zemědělských technologií.

Odkaz na web: http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4966:2015-12-02-10-06-57&catid=52

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB