CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


ETER II - Implementing and disseminating the European Tertiary Education Register
Zahájení: 1.8.2015
Ukončeni: 31.7.2017


Cílem projektu je implementace Evropského registru vysokoškolských institucí, která zahrnuje odbornou podporu národní statistické autoritě (MŠMT) při každoročním sběru dat, kontrolu dodaných dat, jejich předání koordinátorovi, konzultace s koordinátorem ohledně ověřování dat a odborná podpora v otázkách českého vzdělávacího systému. Spolupráce na diseminaci výsledků projektu a národní podpora v otázkách využívání dat registru.

Koordinátorem projektu je Universita della Svizzera italiana, Lugano, Švýcarsko a partnery Universita Roma La Sapienza (Itálie), NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research Education (Norsko), JOANNEUM RESEARCH (Rakousko) a odborní konzultanti ze všech zemí EU. Evropský registr vysokoškolských institucí je dostupný zde http://eter.joanneum.at/imdas-eter

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB