CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky


Zahájení: 05/2014
Ukončeni: 04/2017

Více o projektu: http://www.perifproject.eu/projekt-cz

Anotace:
Cílem projektu je připravit implementační nástroj pro zlepšení spolupráce mezi kraji a vysokými školami, které v nich působí. Uvedená problematika bude v projektu předmětem výzkumu ve vybraných regionech v České republice (Ústecký kraj, Vysočina a Olomoucký kraj) a v Norsku (Finmark, Agder, Telemark) a na vysokých školách, které v těchto regionech působí. Znamená to, že zásadní bude zaměření na eliminaci zaostávání a na rozvojové možnosti regionů i vysokých škol. K řešení bude využito řady metod – od obsahové, sekundární a srovnávací analýzy, studia dokumentů, expertních vyjádření, práce focus groups, apod., přes kvalitativní výzkumy v terénu periferních regionů a vysokých škol, až po semináře, konference, externí recenzování a oponentury a soustavnou spolupráci uvnitř mezinárodního řešitelského týmu. Hlavním výsledkem bude praktická metodika (zpracovaná do uživatelského návodu pro Českou republiku i Norsko) pro podporu spolupráce mezi regiony a vysokými školami v ČR, Norsku. Dlouhodobým výsledkem bude vybudovaná síť českých a norských výzkumných pracovníků jako základu pro další spolupráci. Projekt je řešen na 3 partnerských pracovištích: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií na straně ČR a Agderforskning AS v Norsku.


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB