CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Média ve formálním a neformálním vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny
Anotace:
Cílem projektu "Média ve formálním a neformálním vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny", je provádět vědecký výzkum, jehož výsledkem bude transfér osvědčených postupů při používání mediálních nástrojů v rámci formálního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže ze zemí V4 s cílem utvářet znalostní společnosti Aktivity jsou zaměřeny na šíření výsledků výzkumu, který spojuje kolem této myšlenky a aktivaci komunity výzkumných pracovníků, učitelů, dětí a mládeže.Více o projektu: www.mediainv4.us.edu.pl
Kontakt: csvs@csvs.cz

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB