CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Projekt Věda pro život, život pro vědu


Anotace:
Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od pracovníků VŠ přes pedagogy středních a vyšších odborných škol (SŠ, VOŠ) až k jejich studentům a žákům. Je v něm 7 partnerů: 4 SŠ, 1 VOŠ a 2 součásti VŠ: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP a Fakulta dopravní ČVUT, pracoviště Děčín. Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit: vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků, vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ, vzdělávání zájemců o PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ, vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí, vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže, mapování situace ve výuce a popularizaci

PTO na SŠ a VOŠ a navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování výsledků projektu.

Více o projektu: http://www.vez-opvk.cz
Kontakt: csvs@csvs.cz
Souhrnné studijní materiály a metodické příručky dle klíčových aktivit (KA):

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB