CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky, jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení

Zahájení: 01/2014
Ukončeni: 12/2015

Anotace:
Hlavním cílem projektu je charakterizovat stav a vývoj hodnotových struktur ve společnosti České republiky, zvláště v regionech, které dlouhodobě mají nepříznivou socio-ekonomickou situaci. Především tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, případně v některých menších problematických regionech (např. Jesenicko, Bruntálsko a pod.) A současně srovnat přijaté a „dobré“ hodnoty, které chápeme jako zdroj pro nalézání cest k pozitivně orientovanému sociálnímu učení a k nástrojům takového učení. Modelování „dobrých hodnot“ a cest k nim ve srovnání s hodnotami přijatými v praxi poslouží jako stěžejní východisko pro koncipování sociální práce, politiky zaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení.

Řešitel: Ing. Libor Prudký, Ph.D.


On-line mapa: „Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky, jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení“, projekt TAČR č. TD020078.
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB