CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Síť regionálních koordinátorů podpora přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zahájení: listopad 2010
Ukončeni: prosinec 2011

Anotace:
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. je hlavním koordinátorem projektu pro Ústecký kraj, spolupracuje přitom s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a Akademickým centrem studentských aktivit.
Hlavním cílem je efektivní podpora studia technických a přírodovědných oborů v Ústeckém kraji. Cíle a výstupy se soustředí na podporu zájmu hlavní cílové skupiny, kterou jsou uchazeči o uvedená studia. Aktivity regionálního projektu budou působit přímo na hlavní cílovou skupinu, kterou jsou uchazeči o uvedená studia, ale budou zaměřeny i na ostatní cílové skupiny, jejichž prostřednictvím bude hlavní cílová skupina ovlivněna.
Na základě analýzy veřejných dokumentů UJEP (Dlouhodobý záměr a výroční zprávy) budou vytipovány motivační aktivity, komunikace vědy a podpora výuky. Budou vytipováni externí odborníci pro spolupráci s podnikatelskou sférou. Další kontakty budou hledány prostřednictvím kontaktů na různé spolupracující podniky a instituce, prostřednictvím navázání kontaktů s absolventy UJEP, úřady místních samospráv, navázání kontaktů s domy dětí a mládeže, s muzei, zoologickými zahradami apod. Budou vybrány pro monitorovací aktivity základní a střední školy. Pro tyto účely bude vytvořena databáze. Výsledkem bude zřízení kontaktní kanceláře v prostorách UJEP, kde vyškolení pracovníci budou poskytovat informace zájemcům o studium technických a přírodovědných oborů.
Jedním z cílů projektu je vzdělávání učitelů zaměřené na zvyšování kompetencí, nejen učitelů působících na žáky ZŠ a studenty SŠ a VŠ, ale také na výchovné poradce.
Další část projektu se soustředí na interakci mezi vzdělávacími institucemi všech stupňů a dalšími institucemi ovlivňujícími zájem o studium technických a přírodovědných oborů.
Atraktivita technických a přírodovědných oborů bude prokazována v motivačních programech s využitím významných odborníků z praxe, z řad zaměstnanců a osobností regionální samosprávy i prostřednictvím uplatnění absolventů. V neposlední řadě bude využito i pestrého spektra motivací s pomocí zájmových organizací a institucí regionu.

Řešitelé:
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i (CSVŠ) (Jan Beseda, Josef Beneš, Drahomíra Kraťková, Zbyněk Machát, Helena Šebková, Jiří Závada), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Akademickým centrem studentských aktivit (ACSA)

Kontakt: rcu@csvs.cz

Kontaktní kancelář sídlí na Přírodovědecké fakultě UJEP, České mládeže 8, 3. patro staré budovy, kancelář č. 310.
Kontaktní osoba paní Jana Komínová (jana.kominova@ujep.cz , telefon 774 954 475)
Úřední hodiny pondělí 8:00 – 12:00 hod. středa 8:00 – 12:00 hod.

Prezentace projektu Setkání regionálních koordinátorů projektů Kurzy Semináře Různé
Soutěž "Vytvořte komiksový příběh s chemickou tématikou".
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo k Roku chemie výtvarnou soutěž "Vytvořte komiksový příběh s chemickou tématikou". Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a dělí se do dvou kategori: ruční práce a elektronický komiks. Dle věku je soutěž členěna do témat Chemie v pohádce (děti do 10 let), Život bez ropy (děti ve věku 10 - 15 let) a Nové chemické objevy zlepšují život (15 - 20 let). Bližší informace k soutěži naleznete v přiložených souborech.
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB