CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


"JOREP – Investments on joint and open R&D programmes and analysis of their economic impact"Zahájení: 05/2010
Ukončeni: 10/2011

Anotace:
Projekt je zakázkou pro Evropskou komisi, která má zhodnotit význam příhraničního financování výzkumu v Evropě (s výjimkou rámcových programů). Účast CSVŠ zahrnuje práci na národní zprávě za ČR, příprava sběru dat, konzultace s ČSÚ, ÚIV, sběr dat.
Řešitelé: Šima Karel; Šebková Helena; Beneš Josef
Šima, Karel; Šebková, Helena; Beneš Josef. Czech Republic. National Report. CHES 2010.


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB