CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder
v České republice (GAČR P404/11/0127, 2011-2013)
Zahájení: 01/2011
Ukončeni: 12/2013

Anotace:
Cílem projektu je popsat a porozumět současným proměnám vysokého školství zdola – prostřednictvím etnografického výzkumu vysokoškolských kateder a kriticky přispět k rozvoji teorií masifikace (Trow) a akademického kapitalismu (Slaughter et al.). Konceptuálně a metodologicky vychází projekt ze studií vědy a technologií (STS), studií vysokého školství (higher education research) a ustavujících se antropologických přístupů ke studiu reforem vysokoškolského vzdělávání. Výzkum se soustředí na to, jak se uskutečňují proměny českého vysokého školství v konkrétních aktivitách vysokoškolských kateder – tj. ve výuce, studiu, výzkumu a přenosu znalostí. Klade důraz na postavení a perspektivy různých aktérů těchto činností, tj. vyučujících, studujících a fakultního/universitního vedení, a interakce mezi nimi.

Řešitelé: Šima Karel; Minksová Lenka
web: http://www.csvs.cz/projekty/maso
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB