CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro MŠMT: „Srovnávací analýza národních deskriptorů s deskriptory vybraných evropských kvalifikačních rámců“.
Zahájení: 2010
Ukončeni: 2010

Předmětem zakázky bylo vypracování studie s cílem provést „systematické srovnání národních deskriptorů vytvořených v rámci projektu Q-Ram s deskriptory tvořícími již implementované kvalifikační rámce terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích“. Pro srovnání byly vybrány tyto země: Německo, Irsko, Velká Británie (Anglie, Wales, Severní Irsko), Skotsko, Švýcarsko, Dánsko, Norsko a Švédsko. První čtyři země požadoval výslovně objednatel zakázky, další čtyři navrhl poskytovatel.

Výstup: Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i.: Srovnávací analýza národních deskriptorů s deskriptory vybraných evropských kvalifikačních rámců.

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB