CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro MŠMT: „Návrh začlenění Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání do národního systému terciárního vzdělávání“.
Zahájení: 2010
Ukončeni: 2010

Zakázku řešilo CSVŠ, v.v.i. společně s Českým učením technickým v Praze. Předmětem zakázky bylo vypracování dvou studií:

a) Analytická část měla popsat a zhodnotit zkušenosti s procesem tvorby a implementace kvalifikačních rámců pro terciární vzdělávání ve vybraných zemích. Objednatel požadoval, aby byly zhodnoceny zkušenosti z Německa, Irska, Spojeného království (Anglie, Wales, Severní Irsko), Skotska a dvou mimoevropských zemí. Poskytovatel v nabídce navrhl Nový Zéland a Austrálii a další dvě evropské země Švédsko a Švýcarsko a během zpracování ještě přibral Dánsko a Norsko. Tím se počet srovnávaných zemí zvýší na deset.

b) Metodická část. V této části měly být vypracovány dva návrhy:1. Možnosti systémového ukotvení národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání jako celku. 2. Metodika pro rozvoj a správu oblastí vzdělávání (dělení, slučování a vyřazování existujících oblastí vzdělávání, vznik nových oblastí vzdělávání, aktualizace deskriptorů oblastí vzdělávání).

Výstupy: Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i. a ČVUT: Návrh začlenění Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání do národního systému terciárního vzdělávání. Analytická část. Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i.: Návrh začlenění Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání do národního systému terciárního vzdělávání. Metodická část.

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB