Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků
(Foreign Mobility of Universities Employees)

Řešitelská pracoviště

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
U dvou srpů 2/2024, 150 00 Praha 5
http://www.csvs.cz

Lisalová Jindra, RNDr.
Šebková Helena, Ing., CSc.
Roskovec Vladimír, RNDr., CSc.
Ripková Hana, Ing., Ph.D.
Zlámalová Helena, RNDr., CSc.
Prudký Libor, Ing., Ph.D.
Tesař Jakub, Ing.
Minksová Lenka, Mgr.
Provázková Karla

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
http://www.ujak.cz

Svatošová Jitka, Ing.
Zlámalová Helena, RNDr., CSc.