Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků
(Foreign Mobility of Universities Employees)

Závěrečná obhajoba výzkumného projektu ZMOVYS


Projekt "Zahraniční mobilita pracovníků vysokých škol" byl úspěšně obhájen 31. 3. 2010. Komisi předsedala PhDr. Tamara Váňová z Masarykovy univerzity v Brně. Oponenty projektu byli paní PhDr. Iva Šolcová z Psychologického ústavu AV ČR a doc. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Průběh výzkumu a jeho závěry prezentovala koordinátora projektu RNDr. Jindra Lisalová z CSVŠ, v.v.i.

Oba oponenti konstatovali, že cíle projektu byly naplněny v plné míře, odborná úroveň řešení odpovídá současné metodologii sociologických výzkumů a splňuje potřebu analýzy a popisu současného stavu dané problematiky, jak ji požadovalo MŠMT. Projekt získal hodnocení U - uspěl podle zadání.

Závěrečná výzkumná zpráva projektu ZMOVYS byla zveřejněna na webu UJAK 2.4.2010.