logo        logo csvs

Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků
(Foreign Mobility of Universities Employees)

Program
MŠMT ČR, Národní program výzkumu II
2E - LIDSKÉ ZDROJE

Termín řešení
01.03.2008 - 31.12.2009

Řešitelé
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Cíle projektu
Očekávané výsledky směřují přímo do oblasti zvyšování kvality mobility (řízení a organizace) a zvýšení organizační kultury vysokých škol. Projekt zavádí kritéria výkonu pro vzájemné srovnávání škol a zahrnuje ekonomické aspekty mobility. Jeden z hlavních výstupů projektu (manuál) bude mít platnost, která přerůstá časový interval řešení projektu.

Řešením projektu bude mj. výzkumná zpráva o současném stavu migrace vysokoškolských učitelů v ČR a manuál optimalizující přístupy a postupy při realizaci mobilit. Oba tyto výstupy budou založeny na průkazných statistických datech i objektivně zpracovaných kvalitativních údajů o dosavadních způsobech řešení tohoto problému (v ČR i v zahraničí).