CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro IPn RTV: „Studie a analýzy“
Zahájení: 2009
Ukončeni: 2009

V rámci IPn „Reforma terciárního vzdělávání“ byla zpracována studie, jejímž předmětem bylo srovnání právních předpisů týkajících se terciárního vzdělávání ve 12 evropských zemích.

Výstup: Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i. Srovnávací studie legislativní úpravy systému terciárního vzdělávání

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB