logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)


Workshop 5. května 2009


Workshop 17. června 2009


Workshop 13. října 2009


Diseminační seminář 30. listopadu 2009

Diseminační seminář 1. prosince 2009


Diseminační seminář 2. prosince 2009