logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)
Zprávy


Periodická zpráva za rok 2008 ze dne 13. února 2009.

Závěrečná zpráva za rok 2009 - přílohy