logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)
Studie


Případová studie z prostředí VUT v Brně

Případová studie z prostředí ZČU v Plzni

Vztahy terciárního vzdělávání a trhu práce: porovnání situace v ČR a v dalších vybraných státech OECD

Závěrečná monografie