logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)
Řešitelská pracoviště

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
U Dvou srpů 2/2024, 150 00 Praha 5
http://www.csvs.cz

Beneš Josef, Ing. CSc. (manažer projektu)
Šebková Helena, Ing., CSc.
Závada Jiří, Mgr.
Šlemendová Marta

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
http://www.ujak.cz

Veteška Jaroslav, PhDr., Ph.D.
Kohout Karel, doc. PhDr., CSc.
Blecha Petr, Ing., MBA.
Šonková Danuše, Mgr.