CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


„Podkladová analýza pro přípravu Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2011 - 2015“Zahájení: 2009
Ukončeni: 2010

Pro rok 2009 se zakázka týkala a) analýzy naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2006-2010 a jeho dosavadních aktualizací, včetně hodnocení efektivity nástrojů MŠMT a doporučení pro přípravu dlouhodobého záměru na další období, b) monitorování stavu poradenství na vysokých školách a vytipování vhodných forem poradenství v souvislosti s rozvojem diversifikace terciárního vzdělávání a c) zhodnocení důsledků aktuálních trendů ve vysokoškolském vzdělávání z hlediska pedagogické praxe včetně doporučení pro podporu progresivních forem vzdělávání.

Pro rok 2010 byly požadované úkoly formulovány v dodatku k původní smlouvě z roku 2009 a zahrnovaly následující tématiky: a) analýza úlohy Rozvojových programů a Fondu rozvoje vysokých škol, b) hodnocení restrukturalizace studia v akreditovaných studijních programech vysokých škol - kvantitativní analýza statistických dat, formulace hypotéz a ověření hypotéz prostřednictvím kvalitativních sond ve vybraných studijních programech různých typů vysokých škol, c) interpretace klíčových trendů, příklady dobré praxe, doporučení pro MŠMT a vysoké školy.

Výstupy:
  • Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i.: Analýza naplňování cílů DZ MŠMT 2006-2010: Vyhodnocení úlohy rozvojových programů, Závěry a doporučení pro přípravu DZ MŠMT 2011-2015.
  • Nováček Libor: Poradenství na českých vysokých školách.
  • Kohoutek Jan: Vyhodnocení Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2006 – 2010 a jeho aktualizací: Úloha rozvojových programů a Fondu rozvoje vysokých škol.
  • Beneš Josef: Analytické podklady pro naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na období 2011 – 2015.
  • Prudký Libor, Šebková Helena: Teze pro naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na období 2011 – 2015 v oblasti strukturovaného studia.
  • Kolektiv autorů CSVŠ, v.v.i.: Návrh opatření pro naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2011 - 2015 (10 str.).

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB