CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky




Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro MŠMT: „Zpracování textu publikace „Higher Education in the Czech Republic – 2008“



Zahájení: 2008
Ukončeni: 2008

Cílem zakázky bylo zpracovat publikaci o českém vysokém školství zejména pro potřeby předsednictví ČR Evropské komisi. Publikace obsahuje textovou část, která se v tématicky zaměřených jedenácti kapitolách zabývá všemi činnostmi vysokých škol a jejich vývojem zejména v posledních pěti letech. Druhá část publikace obsahuje stručné informace o všech veřejných, státních i soukromých vysokých školách v ČR a vznikla ve spolupráci s jednotlivými vysokými školami, které potřebné informace poskytly. Publikaci vydalo MŠMT, první část v knižní podobě, druhou jako přílohu na CD-ROM.

Výstupy:













CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB