CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro MŠMT: „Aktuální úkoly v oblasti terciárního vzdělávání pro období 2008 (analýzy mezinárodních dokumentů, příprava dokumentů pro předsednictví ČR v Evropské unii, podklady pro dlouhodobé záměry MŠMT, distanční vzdělávání, uznávání dokladů o vzdělání, vytváření národního kvalifikačního rámce)“


Zahájení: 2008
Ukončeni: 2008

V rámci zakázky byly zpracovány podklady pro národní zprávu o naplňování aktivit Boloňského procesu (Stocktaking), byly naplňovány konzultační , vzdělávací a informační aktivity související s uznáváním dokladů o vzdělání a s distančním vzděláváním. Byly uspořádány dva semináře ve formě odborného komentáře k pojetí tématiky „Řízení vysokých škol“ a Akademická kariéra“ ve finální studii OECD -ThematicReviewofTertiary Education a dva odborné semináře s tématikou vytváření kvalifikačního rámce. Dále byla zpracována řada analytických studií, které byly předány odpovědným pracovníkům MŠMT.

Výstupy:
  • Beseda Jan: Analýza dokumentů z konventů EUA.
  • Beseda Jan, Jelínková Hana, Šebková Helena:Souhrnná studie: Konventy akademické komunity a výsledky projektu OECD.
  • Krčmářová Jana: Analýza dokumentů EU a OECD o spolupráci institucí terciárního vzdělávání s odběratelskou sférou.
  • Brabcová Hana, Provázková Karla, Šebková Helena: Analýza dlouhodobých záměrů a jejich aktualizací veřejných vysokých škol ve vybraných tématických oblastech.
  • Šebková Helena, Brabcová Hana, Provázková Karla: Shrnutí námětů a doporučení pro aktualizace DZ pro rok 2010 a pro přípravu DZ na období 2011-2015.
  • Brabcová Hana, Provázková Karla, Šebková Helena: Dlouhodobé záměry vysokých škol a mezinárodní aktivity (Boloňský proces a výsledky projektu OECD).
  • Závada Jiří, Roskovec Vladimír. Implementace národních kvalifikačních rámců ve Skotsku a Irsku.
  • Roskovec Vladimír. Analýza právních předpisů ČR z hlediska relevance pro NSKTV.
  • Kostka M., Roskovec Vladimír Využitelnost Národní soustavy povolání pro účely NSKTV.
  • Roskovec Vladimír. Návrh tvorby národní soustavy kvalifikací terciárního vzdělávání (vč. návrhu národních deskriptorů).


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB