CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


„Research in the non-university higher education sector in Europe“Zahájení: 2007
Ukončeni: 2010

Mezinárodní projekt, kterého se spolu s CSVŠ účastnily instituce z dalších sedmi evropských zemí – Finska (Institute of Educational Research, University of Jyväskylä), Irska (Dublin Institute of Technology), Německa (Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung), Nizozemí (Centre for Higher Education Policy Studies – CHEPS), Norska (NIFU STEP), Portugalska (CIPES, University of Porto) a Švýcarska (University of Lugano). Cílem projektu bylo realizovat první mezinárodní komparativní studi o výzkumu v neuniverzitním sektoru vysokého školství.

Řešitelé: SveinKyvik (NIFU STEP, Oslo) a BenedettoLepori (Universita dellaSvizzeraitaliana, Lugano); Petr Pabian, Dominika Šrajerová (CSVŠ)

Výstupy:
  • Pabian Petr. Czech Republic: Research required but not supported. In Kyvik Svein and Lepori Benedetto (eds.). The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector: Striving for Differentiation. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 978-1-4020-9243-5, s. 115-134.
  • Pabian Petr: Role výzkumu a vývoje v neuniverzitním sektoru terciárního vzdělávání: Česká republika v evropském kontextu. In: Váchal, Jan (ed.). Litera Skripta: sborník z II. Konference „Problematika terciárního vzdělávání“. České Budějovice: VŠTE, 2007, s. 60-68.
  • Pabian Petr, Šrajerová Dominika: Research in the non-university higher education sector in the Czech Republic. Presentation at the Seminar on R&D in the non-university higher education sector in Europe, Oslo, NIFU-STEP, November 23, 2007
  • Šrajerová Dominika: Mezinárodní projekt „Research in the non-university higher education sector in Europe“. AULA 2007, vol. 15, no. 4, s. 8-9.

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB