CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Veřejná zakázka pro MŠMT „Spolupráce na vytváření národního rámce kvalifikací v oblasti terciárního vzdělávání“
Zahájení: 2007
Ukončeni: 2008

Činnost v rámci plnění zakázky se soustředila především na pilotní návrh úrovňových deskriptorů Národní soustavy kvalifikací terciárního vzdělávání, dále pak na analýzu příslušné odborné terminologie, analýzu materiálů týkajících se vývoje národních soustav kvalifikace v Evropě v roce 2007 resp. obou zastřešujících rámců kvalifikací (tj. Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání a Kvalifikačního rámce Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání), Londýnského komuniké a Vysokoškolského fóra, týkajícího se soustav kvalifikací, pořádaného Radou Evropy ve Štrasburku. Zástupci řešitelského týmu byli zapojeni do činnosti pracovní skupiny týmu Bologna Experts a účastnili se odborné přípravy Národní konference 8. 1. 2008 (http://www.bologna.msmt.cz/?id=K080108).

Výstupy:

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB