CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Projekt „VZEDOS – Vzdělávání pedagogů dospělých“Zahájení: 2006
Ukončeni: 2007

Společný projekt CSVŠ, CDV při TUL a Centra vzdělanosti Libereckého kraje. V roce 2006 byl vytvořen eLearningový studijní modul „Úvod do vzdělávání dospělých“. V roce 2007 byl realizován pilotní běh tohoto kurzu, který úspěšně ukončilo 25 pedagogů. NCDiV CSVŠ zajišťovalo kompletní tutorskou podporu studujících, obhajoby závěrečných prací, vyhodnocení kurzu a následnou přípravu finálních úprav studijního textu v LMS Moodle. V roce 2008 proběhly úpravy finální verze studijního textu, hodnocení projektu a rozšiřování informací o jeho výsledcích. Projekt byl ukončen auditem, který neshledal žádné věcné ani finanční závady.

Výstupy:
  • Studijní texty v LMS Moodle
  • Pilotní běh kurzu „Úvod do vzdělávání dospělých“ (2007)

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB