CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


Mezinárodní projekt „Public fundingofresearch in Central and Eastern European countries“Zahájení: 2006
Ukončeni: 2008

Projekt byl řešen v rámci PRIME Network of Excellence (7. Rámcový program EU), jejímž je CSVŠ členem. Jako spoluřešitel projektu organizovalo CSVŠ pracovní seminář v Praze (březen 2007) a zástupce CSVŠ (Karel Šima) se zúčastnil semináře v Luganu (09/2006), Paříži (09/2007).Výzkumné aktivity projektu byly ukončeny v roce 2007. V roce 2008 zorganizovalo CSVŠ odborný seminář, jehož cílem bylo rozšiřování výsledků projektu v české akademické komunitě. Výsledky projektu představili společně jeho řešitelé z ČR a pozvaní odborníci sítě PRIME.
Řešitel: Karel Šima

Výstupy:
  • Odborný seminář Praha 12/2008
  • Šima Karel: Public ResearchFunding in Central and Eastern European Countries. Czech Republic Country Report, PRIME NoE.
  • Šima Karel; Lepori Benedetto; Masso, Jaan; Ukrajinski, Kadri; Jablecka, Julita. Comparing the organization of public research funding in Central and Eastern European Countries. Science and Public Policy. 2009, 36, 9, 14 s.

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB