Řešitelský tým
Publikace
Semináře
English
Odkazy
Instituce
ENQA
WES
EUA
ECA
INQAAHE
UNESCO
CEPES
IMHE
OECD
Informační zdroj projektu
Bologna Process (CZ)
Bologna Process (EN)
domů 1.etapa projektuHodnocení kvality vysokých škol - 2. etapa

 

 • Doba řešení: květen - listopad 2006


 • Projekt ukončen oponentským řízením - prosinec 2006

 • Řešeno v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT
       "Výzkum pro státní správu

 • 1. Závěrečná zpráva

  Závěrečná zpráva - ke stažení (.pdf, 63kB)

  Seznam výstupů - ke stažení (.pdf, 30kB)


  2. Zdůvodnění návrhu projektu

  Cíle projektu (LS0601)

  V návaznosti na výsledky I. etapy projektu Hodnocení kvality vysokých škol (LS0316) lze cíle II. etapy stanovit takto:

  • Sledování vývojových trendů v rámci Boloňského procesu (ENQA a partneři); výzkum    vývoje dokumentů ENQA a posouzení možné implementace v ČR; výzkum dalších nových    trendů v Evropě (Evropská komise a další); posouzení stupně harmonizace a odlišností; monitorování vývoje mechanismu hodnocení EUA, rozvíjení další spolupráce. (Realizace v úzké spolupráci s Radou vysokých škol).

  • Úprava a rozvoj mechanismů vnitřního a vnějšího hodnocení navržených v rámci Metodiky komplexního hodnocení kvality, včetně :
   • výzkumu možné návaznosti a konvergence principů a mechanismů navržené metodiky a metodik EFQM a příp. dalších (např. ISO);
   • spolupráce s VUT na vytvoření vnitřního systému hodnocení kvality zaměřeného v roce 2006 na řízení procesů a rozvoj lidských zdrojů (v návaznosti na DZ VUT 2006-2010);
   • spolupráce s MU (v návaznosti na rozvojový program MU) na vnitřním hodnocení kvality (zahrnující též metodickou a konzultační pomoc);
   • dopracování konečných verzí vnějších hodnotících zpráv UJEP v Ústí nad Labem a VUT v Brně, projednání těchto zpráv s vedením obou škol.

  • Zpracování souhrnného přehledu o systémech a metodách vnitřního hodnocení na veřejných a soukromých vysokých školách (ve spolupráci s AK)

  • Rozšíření databáze hodnotitelů (též se zřetelem na charakteristiku škol hodnocených v předpokládané III. etapě), rozvoj metodiky výběru a školení hodnotitelů, návrh na sestavení hodnotících týmů s vyváženým zastoupením akademických pracovníků a odborníků z praxe, příprava školících seminářů pro hodnotitele;

  • Výzkum v oblasti hodnocení kvality činností agentur pro zajišťování kvality; mapování situace v oblasti legislativy i vlastní činnosti akreditačních komisí v ČR a SR, zpracování metodického návrhu na systém vnitřního i vnějšího hodnocení činnosti s cílem pilotního ověření ve III. etapě projektu (ve spolupráci s AK).

  • Přípravné práce na realizaci III. etapy projektu, zejména výběr fakult a vysokých škol k pilotnímu hodnocení v roce 2007, metodická pomoc při zpracování jejich vnitřních hodnotících zpráv, školící semináře pro vedoucí pracovníky a zpracovatele vlastních hodnotících zpráv, výběr a školení hodnotitelských týmů;

  • Zhodnocení II. etapy projektu, zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu na pokračování projektu formou III. etapy, závěrečné oponentní řízení.

   Zdůvodnění návrhu projektu - ke stažení (.pdf, 59kB)

  1. etapa projektu ( leden 2004 - říjen 2005 ) - výsledky ke stažení

  3. etapa - Hodnocení kvality vysokých škol - v přípravě

   


   


  © Projekt Kvalita 2006