ENGLISH                                ČESKY

      Projekt Thematic Review of Tertiary Education probíhá od roku 2005 do roku 2007. Každá z 22 zemí, které se projektu účastní, vypracuje nejprve národní podkladovou zprávu (Country Background Report) v rozsahu cca 80 stran podle jednotné podrobné osnovy. Poté bude následovat návštěva 4 až 5 examinátorů určených sekretariátem OECD, kteří po prostudování podkladové zprávy zemi navštíví a na základě pohovorů se zodpovědnými činiteli na vládní i institucionální úrovni a na základě dalších vlastních poznatků napíšíkomentář k podkladové zprávě (tzv. Country Notes). Komentář bude obsahovat expertní doporučení, zpracovaná na základě mezinárodní perspektivy, ke stavu a rozvoji terciárního vzdělávání v dané zemi.Podkladové zprávy, komentáře examinátorů a další studie objednané sekretariátem OECD poslouží jako materiál pro závěrečnou komparativní a shrnující zprávu, kterou vypracuje řídicí tým projektu.Záměrem OECD je pomoci při analýze organizace, řízení a vlastní činnosti terciárního vzdělávání v jednotlivých zemích tak, aby účinně přispívalo k dosahování jejich ekonomických a sociálních cílů. V tomto kontextu se rovněž analyzuje vztah mezi národními politikami pro terciární vzdělávání a chováním jednotlivých institucí v dané zemi.V širokém pojetí seprojekt soustředí především na tyto hlavní problémy:
  • jaké jsou ekonomické a sociální cíle terciárního vzdělávání;
  • jak mohou jednotlivé země zajistit ekonomicky udržitelný systém terciárního vzdělávání s vhodnou strukturou, s efektivně propojenými součástmi a s příslušnými mechanismy pro zajištění jeho kvality;
  • jak mohou jednotlivé země mobilizovat příslušné zdroje pro systém terciárního vzdělávání;
  • jaké mechanismy a jaká politika na národní úrovni mohou zajistit efektivní řízení systému jako celku

Odkazy:
Diskuse nad náměty z doporučení expertů OECD , Praha, 27. 11. 2007

Synthesis Report: Assuring and Improving Quality of Tertiary Education, Prague, 19. 10. 2007

Diseminační seminář „Jak dál?"
Závěrečný seminář Bologna Promoters - prezentace a diskuse nad doporučeními expertů OECD připravených v rámci projektu Thematic Review of Tertiary Education
Česká zemědělská univerzita, Praha, 13. 12. 2006

Program semináře (doc, 116kB)
Country note (česká verze) (pdf, 1.2MB)
Powerpointové prezentace:

Workshop OECD Praha 30. 11. a 1. 12. 2006

Národní konference 29. 11. 2006

Návštěva examinátorů 20. - 28. 3. 2006

Country Note
download (pdf, 515kB)

Národní podkladová zpráva

Národní poradní výbor